Skip to main content
x

EPASAT

TEMPUS PROJECT EPASAT 517313-1-2011-1-ITTEMPUS-JPCR « EPASAT : Тұрақты ауыл шаруашылығы технологияларын дамыту және қолдану жолымен қоршаған ортаны қорғау» бірлескен жобасы

Ұлттық үйлестіруші:  Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік   университеті   
Жоба түрі: Оқу бағдарламаларын жетілдіру  
Жобаның ұзақтығы: 3 жыл
Грант алушы: Университет Аквила (Италия)

Жобаның жалпы мақсаты: Орталық Азия мемлекеттерінде (Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстанда) қоршаған орта үшін жайлы және озық еуропалық тәжірибеге сәйкес арнайы әзірленген әдіснамаға негізделген ауыл шаруашылығы технологиялар саласында үш деңгейлі озық кіріктірілген Бакалавриат-Магистратура-Докторантура PhD жүйесін әзірлеу.

Ұсынылған жоба бойынша осы тақырыпты таңдау себебі – Орталық Азияның (ОА) аймақтық сипаттамасы, институттардың кең демократизациялауына сәйкес қоғамда тез болып жатқын өзгерістер, фермерлікте кәсіпкерлік дағдылардың жоқтығы, нарықтың жаһандандануы, ауылды жердегі өмір сапасының жақсаруы, сонымен қатар, топырқаты қорғау, дәстүрлі культиваторлау және жергілікті ерекшеліктер.

         Көрсетілген шектеулер мен қажеттерге сәйкес болу мақсатында таңдалған сала бойынша жоба Болон үдерісін бакалавриат деңгейіндегі үш мамандандыру облысындағы оқу бағдарламаларын (агроэкология, ауыл шаруашылығы технологиялары және инжиниринг) реформалау жолымен; оқытушылар, студенттер мен қызметкерлердің білімін, тәртібін, менталитетін, сондай-ақ жоғары оқу орындарына қатысты ережелер мен заңдарға өзгертуге бағытталған төмендегі өзара байланысты бірнеше әрекеттер арқылы іске асыруға және агроэкологиядан магистратура деңгейіндегі оқу бағдарламаларын құруға бағытталады:  
1. Қолданыстағы оқу бағдарламаларын Еуропалық Ауыстыру мен Кредиттер Жинақтау Жүйесіне (ECTS) сәйкес талдау және реформалау.    
2. 5 жаңа курсты әзірлеу және қолданыстағы 5 курсты жаңарту. 
3. Оқу материалдарын орыс/ағылшын тілдерінде дайындау. 
4. Еуропалық серіктес университеттерінде тағылымдамалар ұйымдастыру жолымен 60 оқытушының біліктілігін арттыру. 
5. 120 оқытушының тілдік дағдыларын жақсарту. 
6. 500 студентке тілдік курстар және ЕО мемлекеттерінде 40 студентке қысқа мерзімді тағылымдама. 
7. Жобаны іске асырудың екінші жылында жаңа оқу курстарына 400 бакалавр және 100 магистрант қабылдау. 
8. Таңдаған салаларда 4 докторлық мектеп (аспирантура) ашу. 
9. ЕО пен ОА арасында бірлескен магистрлік және докторлық дәрежелер тану бойынша шаралар әзірлеу.
10. Еуропалық СҚ жүйесіне (EQS) сәйкес сапа мен процедураларды қамтамасыз ету бойынша тиісті стратегияларды әзірлеу. 
11. Жобалық қызметке басшылық (decision-makers) пен жұртшылықты тарту мақсатында ақпаратты тарату бойынша мақсатты іс-шаралар.  


https://www.facebook.com/sztemgk
www.epasat.uz

2-ая международная встреча рабочей группы по совместному европейскому проекту TEMPUS 2011 EPASAT 517313-1-2011-1-ITTEMPUS-JPCR « EPASAT: Охрана окружающей среды путем развития и применения устойчивых сельскохозяйственных технологий».  Самарканд, Узбекистан 11-12 февраля 2014 года

На базе Самаркандского сельскохозяйственного института 11, 12 февраля 2014 года проходила вторая международная встреча рабочей группы по совместному европейскому проекту TEMPUS 2011 EPASAT517313-1-2011-1-ITTEMPUS-JPCR «EPASAT: Охрана окружающей среды путем развития и применения устойчивых сельскохозяйственных технологий».
Со вступительным словом выступил координатор проекта от Самаркандского сельскохозяйственного института (Узбекистан) Ахроров Фарход, сообщивший об основной цели данной встречи и представивший программу семинара. Затем все центральноазиатские партнеры представили подробный отчет о реализации проекта.
От КГУ им. Ш.Уалиханова выступили учебный координатор ФахруденоваИдияБолатовна и помощник координатора по проекту TEMPUS 2011 EPASAT Королева Антонина Витальевна.
Участники встречи заслушали содержательное выступление Дэйвида Арни, представляющегоЭстонский университет прикладных наук (Эстония), в котором он поделился с разработкой электронной платформы для обмена информацией между всеми партнерами по проекту, направленной на успешную реализацию основного пункта рабочего плана – открытие докторской школы по «Агроэкологии».
Таким образом, основными задачами мероприятия являлось подведение предварительных итогов по заключительному этапу внедрения результатов проекта в учебный процесс университетов, а также тех пунктов рабочего плана, которые необходимо реализовать до октября 2014 года.

По итогам данной встречи европейские эксперты подготовили краткий отчет в виде презентаций для каждого университета в отдельности.
   

2-ая международная встреча рабочей группы по совместному европейскому проекту TEMPUS 2011 EPASAT 517313-1-2011-1-ITTEMPUS-JPCR « EPASAT» Самарканд, Узбекистан 11-12 февраля 2014 годаОбсуждение процесса реализации проекта TEMPUS 2011 EPASAT в Самаркандском Сельскохозяйственном Институте.   
 


Выступления Дэйвида Арни из Эстонского университета прикладных наук (Эстония) по поводу организации докторской школы
 


Презентация реализуемой деятельности в Кокшетауском государственном университете им. Ш.Уалиханова по проекту ТЕМПУС 2011 ЭПАСАТ

Мониторинг по проекту ТЕМПУС 2011 EPASAT «Охрана окружающей среды путем развития и применения устойчивых сельскохозяйственных технологий»

5 марта 2014 года на базе Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова при поддержке ректора Елюбаева Сагинтай Зекеновича состоялся мониторинг международного европейского проекта ТЕМПУС 2011 EPASAT «Охрана окружающей среды путем развития и применения устойчивых сельскохозяйственных технологий. Для участия в нембыли приглашены представители рынка труда, высших учебных заведения г.Кокшетау, а также студенты и магистранты, обучающиеся по образовательным программам, разработанным в рамках данного проекта.ШайзадаТасбулатова – координатор национального офиса Еразмус + в Казахстане

Сагинтай Елюбаев – ректор КГУ им. Ш.Уалиханова

 

Тасбулатова Шайзада Умурзаковна - координатор Национального офиса Еразмус + в Казахстане, руководство и участники проекта от КГУ им. Ш.Уалиханова, а также партнеры из Казахского аграрного университета им. С. Сейфуллина, Инновационного евразийского университета, ОА «Эко-Кокше», КФ «Альянс студентов Казахстана».

 

Марко Калабрезе–координатор проекта TEMPUS 2011 EPASAT от университета Л’Аквила. (Испания)

Марко де Лука - координатор проекта TEMPUS 2011 EPASAT от университета Л’Аквила. (Испания)

Встреча участников проекта EPASAT. Сегед. Венгрия (участники из КГУ:
Айгуль Курманбаева - и.о. доцента кафедры географии и экологии.
Гульсум Сыздыкова - доцент кафедры растениеводства, почвоведения и агрохимии)


Встреча участников проекта EPASAT. Сегед. Венгрия
Встреча участников проекта EPASAT на ферме "Cseppentő

   
Встреча участников проекта EPASAT. Сегед. Венгрия
Встреча участников проекта EPASAT на садоводческой ферме Feldub

Встреча участников проекта EPASAT в Тарту, Эстония. Участники из КГУ:
Нургуль Нурмуханбетова - кандидат химических наук, и.о. доцента.
Идия Фахруденова - кандидат биологических наук, и.о доцент.

Встреча участников проекта EPASAT в Тарту, Эстония.
Презентация о реализации проекта EPASAT в КГУ. Идия Фахруденова

Встреча участников проекта EPASAT в Тарту, Эстония.
Экскурсии в университете Эстонии в лаборатории генетики.
Идия Фахруденова

  

Финальная встреча в Казахстане в рамках программы
ТEMPUS 2011 EPASAT.

C 8 по 10 декабря 2014 года на базе ЛОК «Ок-Жетпес» (ЩБКЗ, Казахстан) состоялась финальная встреча партнеров по проекту ТEMPUS 2011 EPASAT «Охрана окружающей среды путем развития и применения устойчивых сельскохозяйственных технологий».

На встрече участвовали координаторы и партнеры из европейских стран: Италия, Португалия, Польша, Эстония, Венгрия, а также партнеры из стран Центральной Азии: Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

В ходе встречи партнерами обсуждались полученные результаты по проекту,  создание Ph.D докторских школ, академическая мобильность студентов, двусторонние договоры о международном сотрудничестве, создание профессиональных центров по агроэкологии, агротехнологии и агроэкономике, разработанные образовательные программы, учебные курсы и материалы, количество студентов по новым программам, финансовая отчетность по проекту. После окончания встречи партнеры по проекту из европейских стран посетили созданные профессиональные центры в аграрно-техническом институте им. С.Садвакасова и на факультете естественных наук КГУ им. Ш. Уалиханова.

В ходе дискуссии перед партнерами были поставлены следующие цели и задачи: разработать план устойчивости проекта и в последующие три года провести распространения полученных результатов.

Подводя итоги финальной встречи партнеры обсудили  возможность продолжения проекта в новом формате Эразмус плюс и перспективы дальнейшего международного сотрудничества.

Посещение участниками встречи по проекту ТЕМPUS 2011 EPASAT  
АТИ им. С.Садвакасова.

Посещение участниками  встречи по проекту ТЕМPUS 2011 EPASAT    профессионального центра факультета  естественных наук  КГУ им. Ш.Уалиханова.