Skip to main content
x

Хамитова Гульнар Жумабековна

Хамитова Г.Ж..png

 

Хамитова Гульнар Жумабековна

6М060700-Биология мамандығы бойынша жаратылыс ғылымы магистрі

Электрондық пошта: h.g.z@mail.ru

Білімі:

1991-1996 Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау педагогикалық институты, химия және биология мұғалімі. 

2014-2016 Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті, 6М060700-Биология мамандығы бойынша жаратылыс ғылымы магистрі.

Ғылыми бағыты: Өсімдіктер систематикасы  

Ғылыми еңбектері:

 1. Монография:

Хамитова Г.Ж., Дурмекбаева Ш.Н., Мемешов С.К. Ақмола облысы Зеренді ауданы флорасындағы арамшөптердің түрлік құрамы. Монография. / Мемешов С.Қ. – Көкшетау: «Мир печати» баспасы. 2016,  – 160 бет. ISBN 978-601-261-328-5

 1. Оқу құралы:

Хамитова Г.Ж., Ахметова Н.П. Өсімдіктер физиологиясының практикумы: Оқу құралы. – Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті, 2018. – 136 бет.

Ғылыми мақалалар:

 • Дурмекбаева Ш.Н., Хамитова Г.Ж., Шакиржанова И.С. Қазақстан флорасының зерттелу тарихына шолу // Шоқан оқулары-19: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы. Т.5 Көкшетау, 2015. – Б. 127-131. ISBN 978-601-261-251-6 
 • Хамитова Г.Ж., Дурмекбаева Ш.Н., Мемешов С.К. Ақмола облысы Зеренді ауданы аймағы өсімдіктерінің экологиялық топтары // Байтұрсынов оқулары – 2016: Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары.  3-інші бөлім. Қостанай, 2016. – Б. 251-256. ISBN 978-601-7481-30-8
 • Хамитова Г.Ж., Темирбеков Ж.Т., Сураганов Е.Н., Қосмекенділердің зерттелу тарихына қысқаша шолу // Байтұрсынов оқулары – 2016: Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары.  3-інші бөлім. Қостанай, 2016. – Б. 227-231. ISBN 978-601-7481-30-8
 • Хамитова Г.Ж.,  Дурмекбаева Ш.Н., Мемешов С.К., Жумабаева А.А. Ақмола облысы Зеренді ауданы аймағы флорасының түрлік құрамы //  Вестник КазНУ им. Аль-Фараби, серия биологическая: №1 (66), Алматы, 2016. – 4-13 С.
 • Хамитова Г.Ж.,  Дурмекбаева Ш.Н., Мемешов С.К., Жумабаева А.А. Ақмола облысы Зеренді ауданы аймағы өсімдіктерінің тіршілік формалары // Биология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР Ұлттық Академиясының құрметті мүшесі, ҚазҰАЖҒ академигі Мухитдинов Наштай Мухитдинұлының 75 жылдығына арналған «Биоалуантүрлілікті сақтау және биоресурстарды ұтымды пайдалану» атты халықаралық ғылымдардың қатысуымен Республикалық ғылыми конференция материалдары. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 31 – 37 б.
 • Хамитова Г.Ж., Дурмекбаева Ш.Н. Ақмола облысы Зеренді ауданы аймағындағы өсімдіктер түрлерінің шаруашылық маңызы бойынша топтары // Шоқан оқулары-21: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жинағы. Қазақстан, Көкшетау, 2017. Т.4. – 408-412 б. ISBN 978-601-261-336-0.
 • Хамитова Г.Ж., Муратбекова Б.Р., Дурмекбаева Ш.Н. Есіл өзені маңайы өсімдіктерінің тіршілік формалары // Шоқан оқулары-21: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жинағы. Қазақстан, Көкшетау, 2017. Т.4. – 408-412 б. ISBN 978-601-261-336-0.
 • Хамитова Г.Ж., Дурмекбаева Ш.Н., Мемешов С.К., Курманбаева М.С., Жумабаева А.А.  Ақмола облысы Зеренді ауданы флорасындағы арамшөптердің түрлік құрамы. Вестник КазНУ. Cерия биологическая: № 2 (71), Алматы, 2017. - 4-12 с.   ISSN 1563-0218.
 • Хамитова Г.Ж., Жумабаева А.А. Ақмола облысы Зеренді ауданы аймағының флорасында кездесетін өсімдіктерді тамыр жүйесі бойынша талдау. «Органикалық химияның заманауи мәселелері және оларды шешу жолдары» атты ҚР ҰҒА академигі, химия ғылымдарының докторы, профессор Тоқмурзин Қыдырма Хамитұлының 80 жылдығына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Қазақстан. – Көкшетау, 2018. – 247б.
 • Хамитова Г.Ж., Маймакова Д.Б. Ақмола облысы Көкшетау өңірінде кездесетін дәрілік өсімдіктер түрлері. Materialy XIV Mezinarodni vedecko-prakticka konference “Efektivni nastroje modernich ved - 2018”, Volume 10 : Praha. Publishing House “Education and Science” - 76 s.

 

Наименование научных трудов

Название издательства, журнала (номер, год) или номер авторского свидетельства

Количество стр

Ф.И.О. соавторов работы

1

2

3

4

5

 1.  

Ақмола облысы Зеренді ауданы аймағындағы өсімдіктер түрлерінің шаруашылық маңызы бойынша топтары.

Шоқан оқулары-21: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жинағы. Қазақстан, Көкшетау, 2017. Т.4. – 408-412 б. ISBN 978-601-261-336-0.

4

Дурмекбаева Ш.Н.

 1.  

Есіл өзені маңайы өсімдіктерінің тіршілік формалары

Материалы международной научно-практической конференции «Уалихановские чтения-21».-Кокшетау, 2017. –С.376-380

4

Хамитова Г.Ж., Муратбекова Б.

 1.  

Ақмола облысы Зеренді ауданы флорасындағы арамшөптердің түрлік құрамы.

Вестник КазНУ. Серия биологическая: №2 (71), Алматы, 2017. – 4-12с. ISSN 1563-0218.

7

Дурмекбаева Ш.Н., Мемешов С.К., Курманбаева М.С., Жумабаева А.А.

 1.  

Ақмола облысы Зеренді ауданы аймағының флорасында кездесетін өсімдіктерді тамыр жүйесі бойынша талдау

«Органикалық химияның заманауи мәселелері және оларды шешу жолдары» атты ҚР ҰҒА академигі, химия ғылымдарының докторы, профессор Токмурзин Қыдырма Хамитұлының 80 жылдығына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы-ның материалдары. Қазақстан. – Көкшетау, 2018. – Б.186-191.

5

Жумабаева А.А.

 1.  

Ақмола облысы Көкшетау өңірінде кездесетін дәрілік өсімдіктер түрлері

Materialy XIV Mezinarodni vedecko-prakticka conference “Efektivni nastroje modernich ved -2018”. Volume 10 : Praha. Publishing House “Education and Science” – S. 62-65. ISBN 978-966-8736-05-6

4

Маймакова Д.Б.

 1.  

Индивидуальные профильные  маршруты как средство развития биологической компетентности старшеклассников

Материалы VI  международной научно-практической конференции конференции «Наука и образование – важнейший фактор развития общества в современных условиях». – Караганда, 2019. – С. 356-359.

4

Жузбаева Г.О.

 1.  

Ақмола облысы Көкшетау өңірінде кездесетін Астралылар (Asteraceae) тұқымдасы өсімдіктерінің түрлері мен шаруашылықтағы маңызы

Шоқан оқулары-23: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жинағы. Қазақстан, Көкшетау, 2019. Т.4. – 396-400 б. ISBN 978-601-261-434-3

4

Дурмекбаева Ш.Н., Жумабаева А.А.

 1.  

Өсімдіктерді атмосфералық ауаның ластану жағдайын бағалауда биоиндикатор ретінде қолдану

Материалы студенческой научно-практической конференции, проводимой в рамках «XI Недели науки студентов» − Кокшетау, 2019. – С. 20-23. ISBN 978-601-261-437-4.

3

Рахманберді М.

Біліктілікті арттыру курстары:

 • 2014 – Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілікті арттыру курсын төмендегі бағдарлама бойынша: «Научно-методические основы проектной деятельности при обучении биологии», проведенной филиалом акционерного общества «НЦПК «Өрлеу» Института повышения квалификации педагогических работников по Акмолинской области» бітіргендігі туралы сертификат.
 • 2017 – «Заманауи оқытушының инновациялық технологиялары мен құзыреттілігі» тақырыбында 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсынан өткендігі туралы сертификат. Ш.Уалиханов атындағы КМУ жанындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау институты, №247.
 • 2017 – «Beginner» деңгейі бойынша 72 сағат көлемінде ағылшын тілі курстарынан өткендігі туралы сертификат. Ш.Уалиханов атындағы КМУ жанындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау институты, №257.
 • 2018 – сертификат о прохождении обучения по программе «Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, для усиленной подготовки педагогических кадров, профессорско-преподавательского состава вузов с учетом опыта базовых вузов Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан и развития навыков предпринимательства, в том числе онлайн режиме по специальности «Биология» (260 академических часов) №00000155.
 • 2018 – «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы әзірлеген Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде пелагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылық құрамының біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат көлемінде оқу курсын аяқтағандығы туралы сертификат.