Skip to main content
x

Хусаинова Разья  Каирбековна

Хусаинова Разья  Каирбековна

Husainova.jpg

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің география, экология және туризм кафедрасының доценті, ауыл шаруашылық ғылымдарының кандидаты, Ресей Жаратылыстану академиясының профессоры, ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері. 

Туған жері және жылы: РФ Тюмень облысы, Ишим ауданы, Перво-Песьяново селосы, 10.03.1955ж.

Білімі: жоғары

- 1981 ж. Ленин орденді С.М. Киров атындағы Омбы ауыл шаруашылық институтының агрономия факультетін, ғалым агроном мамандығымен бітіргенмін.  

- 02.12.2004 ж. Омбы мемлекеттік аграрлық университетінің Д 220.050.01 диссертациялық кеңесінде 06.01.01 – жалпы егін шаруашылығы мамандығы бойынша ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты ғылыми атағын қорғадым.

- 28.05.2008 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестатциялау комитетінде қайта аттестатциялаудан өтіп 06.01.01 – жалпы егін шаруашылығы мамандығы бойынша ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты ғылыми атағын иелендім.

Жұмыс тәжірибем.

-1981-1984 ж.  РАШҒ Солтүстік Урал СО Ауыл шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының мал азығы өндірісі мелиорация бөлімінің кіші ғылыми қызметкері.

-1984-1994 ж. РАШҒ Солтүстік Урал СО Ауыл шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының мал азығы өндірісі мелиорация бөлімінің аға ғылыми қызметкері.

-1994-1995 ж. Көкшетау ауыл шаруашылығы институтының өсімдік шаруашылығы кафедрасының ассистенті.

- 1996-1999 ж. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің (КМУ) топырақтану және агроэкология кафедрасының оқытушысы

-1999-2001 ж.  химия, биология және экология кафедрасының аға оқытушысы,

-2002-2006 ж. Уәлиханов атындағы КМУ биология және экология кафедрасының аға оқытушысы.

-2006-2008 ж. Көкшетау университетінің қолданбалы экология кафедрасының доценті.

-2008 ж – бүгінгі күнге дейін Көкшетау мемлекеттік университетінің география, экология және туризм кафедрасының доценті.

100 аса ғылыми жұмыстар жарияланған, соның ішінде оқу құралы, монография, өндіріске ұсыныстар, пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешендер және т.с.с.

 «Экология» және «География» мамандықтары бойынша 17 ғылым магистрлерін дайындадым.

Жарияланымдар:

Оқу құралы: «Агроэкология», «Топырақ географиясы».

ПОӘК: агроэкология, топырақ географиясы, биоэкология, гидрологиялық бақылау, физикалық және экономика-географиялық аудандастыру, геожүйе туралы ілім.

Монография: «Батыс Сібір орманды дала зонасының гидроморфты ұсақ сортаңындағы азықтық ауыспалы егістіктің орта қалыптастырушы ролі»

Негізгі ғылыми мақалалар:

         1) Батыс Сібірдің гидроморфты ұсақ сортаңындағы азықтық ауыспалы егістіктің өнімділігін анықтайтын эдафиялық факторлар//Жер планетасын сақтайық: Халықаралық экологиялық форумның баяндамалар жинағы, 1-5 наурыз 2004 ж.; СПб. /Б.Ф.Апаринның реакциясымен. СПб., Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаев атындағы топырақтанудың орталық музейі , 2004. 362-365 б.

         2) Гидроморфты ұсақ сортаңдағы азықтық ауыспалы егістіктің фитомелиоративтік ролі //Құнарлылық. 2005. №  4.  37-39 б. 

         3) Батыс Сібірдің орманды дала зонасының гидроморфты ұсақ сортаңындағы азықтық ауыспалы егістіктің тиімділігі// Құнарлылығы аз жерлерді ұтымды пйдалану: Халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар материалдары. – Омск: 2009.

 131-135 б .

         4) Солтүстік Қазақстанда табиға мал азықтық жерлердің жұтаңдануы.

 Халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар материалдары. «Аграрлық өндіріске – ғылыми инновациялар» П.А.Столыпин атындағы ОмбыМАУ агрономиялық факультетінің 95 жылдығына арналған. Омск, 2013, 121-126 б.

         5) гидроморфты ұсақ сортаңның құнарлылығына азықтық ауыспалы егіншіліктің және химиялық мелиорацияның әсері.//Вестник науки Казахского агротехнического университета им. С. Сейфулин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің ғылыми жаршысы. 2006. № 4. 53-59 б.

6) The effect of ash application at  cultivation of spring wheat on chernozemic soils of Northern Kazakhstan. // Bioscienes Biotechnoiogy Reserch Asia// India. // Bioscienes Biotechnoiogy Reserch Asia// 2016 г.

         7)  Көміртегісі бар өнеркәсіп қалдықтары және күл шлакты тыңайтқыш ретінде пайдалану болашағы./ А.Т. Хусаинов, Р.К. Хусаинова, А.А. Сарсенова, Е.Ж. Айшук/ «Жаратылыстану және ауыл шаруашылығы ғылымдары саласындағы ғылым мен білім берудің өзекті мәселелері» 5 - Халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар материалдары. Петропавловск қ, 2017 ж.

8)  «Материктер мен мұхиттар физикалық географиясы» курсын үйренудегі инновациялық технологиялар. Қарағанды. ҚарМу жаршысы,2017,№1. 14-19 б.

            9) Солтүстік Қазақстанда құрамы бойынша ауыр металдары бар қара топырақта күл шлак пен фоспогипсті қолданудың экологиялық нормасы./А.Т. Хусаинов, А.Ќ. Мўханбет, Е.Ж. Айшуќ, Хусаинова Р.К.// Оныншы Халықаралық «Сейтенов оқуларының» материалдары.  Көкшетау, 29 сәуір 2016 ж. 397-399 б.0,2 п.л.

10) Ақмола облысында «Умай-Жер» ЖШС-де өндіріс қалдықтарымен қара топырақты тыңайтудың экологиялық нормасы./ Хусаинова Р.К., Айшук Е.Ж. / «Уәлиханов оқулары - 21» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, г. Көкшетау, 2017 ж.